Ads 468x60px

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2022

NGỢI KHEN CHÚA LUÔN BẢO VỆ CON (Tv 34)


Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa,
ta đồng thanh tán tụng danh Người. *
5Tôi đã tìm kiếm Chúa và Người đáp lại,
giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
6Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,
không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. *
7Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhậm lời,
cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.
8Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh
để giải thoát những ai kính sợ Người. *
9Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy :
hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người !
10Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi,
vì ai kính sợ Người chẳng thiếu thốn chi. *
11Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ,
còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì.
12Các con ơi, hãy đến mà nghe,
Ta sẽ dạy cho biết đường kính sợ Chúa. *
13Ai là người thiết tha được sống,
ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc chứa chan.
14Phải giữ mồm giữ miệng,
đừng nói lời gian ác điêu ngoa ; *
15hãy làm lành lánh dữ,
tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hoà.
17Chúa đối đầu với quân gian ác,
xoá nhoà tên tuổi chúng trên đời, *
16nhưng để mắt nhìn người chính trực
và lắng tai nghe tiếng họ kêu.
18Họ kêu xin và Chúa đã nhậm lời,
giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn. *
19Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ,
cứu những tâm thần thất vọng ê chề.
20Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân,
nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. *
21Xương cốt họ đều được Chúa giữ gìn,
dầu một khúc cũng không giập gẫy.
22Quân gian ác chết vì tội ác,
kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân. *
23Chúa cứu mạng các người tôi tớ,
ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.