Ads 468x60px

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2022

“MÂN CÔI”, đúng hơn là MÔI CÔI Tháng Mân Côi mời gọi siêng năng lần hạt Mân Côi. Từ “Mân Côi “ được dùng rất nhiều nên rất quen. Đọc bài phân tích của cha Stephanô Huỳnh Trụ, một linh mục gốc Hoa từng là cha sở tòng nhân cho người Hoa ở Sàigòn để ta biết rõ hơn, chuẩn hơn là Môi Côi…
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.