Ads 468x60px

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2022

MỪNG 22 NĂN LINH MỤC TẠI CHỦNG VIỆN NICOLAS (Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Duy)


Năm nay Cha Giám đốc chủng viện Nicolas đăng cai, nên anh em vào tạ ơn 22 năm Linh mục, nói chuyện và giảng lễ cho chủng sinh.
Lời Chúa lễ sinh nhật Đức Mẹ:
Bài trích sách ngôn sứ Mi-kha, chương 5:
1 Đức Chúa phán thế này :
“Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha,
ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa,
từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện
một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en.
Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa.
2Vì thế, Đức Chúa sẽ bỏ mặc Ít-ra-en
cho đến thời người sản phụ sinh con.
Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó
sẽ trở về với con cái Ít-ra-en.
3Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa,
vào uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Người
mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp,
vì bấy giờ quyền lực Người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất.
4aChính Người sẽ đem lại hoà bình.”
Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu, chương 1:
1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham :
2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác ; I-xa-ác sinh Gia-cóp ; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này ; 3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác ; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron ; Khét-xơ-ron sinh A-ram ; 4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp ; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son ; Nác-son sinh Xan-môn ; 5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át ; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết ; Ô-vết sinh Gie-sê ; 6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.
Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn ; 7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am ; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia ; A-vi-gia sinh A-xa ; 8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát ; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram ; Giô-ram sinh Út-di-gia ; 9 Út-di-gia sinh Gio-tham ; Gio-tham sinh A-khát ; A-khát sinh Khít-ki-gia ; 10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se ; Mơ-na-se sinh A-môn ; A-môn sinh Giô-si-gia ; 11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này ; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.
12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên ; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven ; 13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút ; A-vi-hút sinh En-gia-kim ; En-gia-kim sinh A-do ; 14 A-do sinh Xa-đốc ; Xa-đốc sinh A-khin ; A-khin sinh Ê-li-hút ; 15 Ê-li-hút sinh E-la-da ; E-la-da sinh Mát-than ; Mát-than sinh Gia-cóp ; 16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.
18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô : bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng : “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” 22 Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ : 23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”
Giảng lễ:
-Năm ngoái, 21 năm, Cù Mi đăng cai nhưng đại dịch lịch sử, cách li toàn thế giới, ai ở nhà náy, đó cũng là lần đầu tiên không đồng tế tạ ơn được, nay lại gặp nhau, xa nhất về thời gian chịu chức, lúc này: 22 năm, nhưng gần nhất về không gian: chỉ cách nơi thụ phong LM là cung thánh nhà thờ Chính toà khoảng 100m… tạ ơn Chúa…
-hơn 20 năm giảng lễ mà không để ý, nay coi lại để nói cho chủng sinh mới thấy phụng vụ Lời Chúa lễ sinh nhật Đức Mẹ mà sinh ai không à: sinh Isaác, sinh Giacop… sinh Giuse, hổng có Đức Mẹ. Bài đọc 1 cũng nói Bêlem, nơi sinh Chúa Cứu Thế… Thánh Giuse lại được nói rõ hơn, nhiều hơn. Sao kỳ vậy?
-Mẹ được sinh ra vì Chúa Giêsu, Mẹ sinh ra để sinh Chúa Giêsu…
-Tạ ơn Chúa, sinh nhật Đức Mẹ là sinh nhật LM của chúng con, nên có thể “tự hào trong Chúa”, nói theo huyền nhiệm ơn gọi của Giêrêmia “trước khi con chào đời, ta đã thánh hóa con”… thì chúng con cũng được sinh ra vì Chúa Giêsu, sinh ra để làm LM, sinh ra để làm cho Đức Kitô được hiện diện trong tâm hồn và nơi cộng đoàn Chúa uỷ thác, nhờ cử hành các bí tích “trong cương vị của Đức Kitô”…
-Các chủng sinh, chúng con cũng có ngày sinh nhật, chúng con đang dấn thân tu học để làm LM, theo nghĩa nào đó như Đức Mẹ, Chúa đã có chương trình cho chúng con, chúng con cũng được sinh ra vì Đức Kitô. Như Đức Mẹ, hãy thưa fiat: xin hãy thành sự nơi con điều Chúa muốn…
-Để giúp Đức Mẹ thực thi ý Chúa, Chúa sai thánh Giuse đồng hành… mọi người trong các chủng viện, nay là chủng viện thánh Nicolas, rồi sau này vào các chủng viện thánh Giuse, từ ban Giám đốc đến soeur nhà bếp… tất cả sẽ giúp chúng con…
-Chúa “tiền định” chương trình cho ta, Chúa sai người giúp ta, vậy ta có làm gì không? Có, Đức Mẹ đã khiêm tốn vâng lời dấn thân theo Chúa… nay dịp đầu năm học mới, Cha giám đốc dạy chúng con học hành cụ thể, cha chỉ khuyên điều mà Thầy Giêsu dạy chúng ta: “Hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”: hiền lành để không “chọi nhau” khi còn trong trường và không “chơi xấu nhau” khi ra trường; khiêm nhường để vâng lời và hiếu học, đó cũng là nhân đức “ngoan”, “dễ dạy”, để Thánh Thần đào tạo chúng ta…
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.