Ads 468x60px

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2022

BÌNH MINH MẰNG LĂNG.

BÌNH MINH MẰNG LĂNG.
Dầng Thánh lễ,
Viếng hang lưu giữ Thánh tích Á Thánh Anrê Phú Yên
Xin Á Thánh phù giúp đoàn chúng con trong hành trình một ngày mới và suốt thời gian đại hội.
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.