Ads 468x60px

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2022

Thứ hai, 18 tn

Mt 14 :
Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : “Ma đấy !”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người : “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông : “Cứ đến !” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : “Thưa Ngài, xin cứu con với !” 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói : “Hỡi kẻ kém lòng tin ! Sao lại hoài nghi ?” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói : “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !”
34 Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét. 35 Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. 36 Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo choàng của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa.
Suy niệm :
Hôm qua Chúa ở với đám đông, rất đông, làm phép lạ hoá bánh ra nhiều, nuôi hơn năm ngàn người đàn ông... nhưng hôm nay Chúa “ở một mình”, “lên núi riêng mà cầu nguyện” một mình...
Lạy Chúa, xin cho con vui sướng tạ ơn khi được gặp gỡ nhiều người, lúc qui tụ đông đảo Dân Chúa trong đời sống và phụng vụ, lúc tự do đi lại khắp nơi...
Và khi Covid ngăn cản chúng con, chỉ còn lại “một mình” : ở nhà “một mình”, ở nhà xứ “một mình”, ăn uống “một mình”... chúng con không “sợ ma”, hay “kém lòng tin”, “thấy gió thổi thì đâm sợ, và khi bắt đầu chìm”... nhưng biết sống “một mình”, như Chúa, “lên núi riêng mà cầu nguyện một mình” với Chúa, nhờ Chúa trong Chúa và cho anh chị em...
“Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng.” Lạy Chúa, xin Chúa mau bước lên con thuyền thế giới và Việt Nam, để đại dịch virus Corona này lặng đi... Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.