Ads 468x60px

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2022

SỐNG AN NHIÊN

Tv 130
Lòng con chẳng dám tự cao,
mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi !
Đường cao vọng chẳng đời nào bước,
việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu ; *
2hồn con, con vẫn trước sau
giữ cho thinh lặng giữ sao thanh bình.
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
trong con hồn lặng lẽ an vui. *
3Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi,
từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.