Ads 468x60px

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2022

NHIỆM VỤ CỦA GIÁO DÂN

Tháng 8 trọng tâm là lễ Bổn mạng giáo xứ 15/08 và cuối tháng là Bổn mạng giới Hiền Mẫu-27/08, nên mục vụ ưu tiên cho Cù Mi là ý thức vai trò của giáo dân góp phần xây dựng giáo xứ và Hội Thánh. Xin trích BỘ GIÁO LUẬT-1983, đang hiện hành của Toà Thánh giúp anh chị em đọc những qui định luật Giáo Hội đòi buộc nơi mình.
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.