Ads 468x60px

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2022

NGÔN SỨ (Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a, chương 1)


Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi (Giêrêmia) rằng :
5“Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ,
Ta đã biết ngươi ; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.”
6 Nhưng tôi thưa : “Ôi ! Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói !”7ĐỨC CHÚA phán với tôi : “Đừng nói ngươi còn trẻ ! Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi ;
Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói.8Đừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi”,- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
9Rồi ĐỨC CHÚA giơ tay chạm vào miệng tôi và phán :
“Đây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi.10Coi, hôm nay Ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước,để nhổ, để lật, để huỷ, để phá, để xây, để trồng.”
11 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng : “Giê-rê-mi-a, ngươi thấy gì ?” Tôi thưa : “Tôi thấy một nhánh ‘cây canh thức’.” 12 ĐỨC CHÚA liền phán với tôi : “Ngươi thấy đúng, vì Ta đang canh thức để thi hành lời Ta.”
13 Lại có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng : “Ngươi thấy gì ?” Tôi thưa : “Tôi thấy một cái nồi sôi sùng sục, mặt nồi từ phía Bắc nghiêng xuống.” 14 Và ĐỨC CHÚA phán với tôi :
“Từ phía Bắc tai hoạ sẽ ập xuống mọi cư dân xứ này ;
15vì đây Ta kêu gọi tất cả các dòng tộc
thuộc các vương quốc phía Bắc,
- sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
Chúng sẽ đến, và mỗi dân sẽ đặt ngai của mình
tại lối vào các cổng Giê-ru-sa-lem ;
từ phía tường thành sẽ bị chúng phá đổ,
tất cả các thành khác của Giu-đa cũng vậy.
16Ta sẽ tuyên án phạt cư dân xứ này,
lên án mọi hành vi gian ác của chúng,
vì chúng đã bỏ Ta, đã đốt hương kính các thần khác
và đã sụp lạy những sản phẩm tay chúng làm ra.
17Còn ngươi, ngươi hãy thắt lưng.
Hãy trỗi dậy ! Hãy nói với chúng
tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi.
Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ ;
nếu không, trước mặt chúng,
chính Ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn.
18Này, hôm nay, chính Ta làm cho ngươi
nên thành trì kiên cố,
nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ :
từ các vua Giu-đa đến các thủ lãnh,
các tư tế và toàn dân trong xứ.
19Chúng sẽ giao chiến với ngươi,
nhưng sẽ không làm gì được,
vì -sấm ngôn của ĐỨC CHÚA-
có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi.”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.