Ads 468x60px

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2022

CHÚA CHỌN, THÁNH HOÁ, SAI ĐI… Gr 1 :


Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng :
5“Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi ; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi,
Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.”
6 Nhưng tôi thưa : “Ôi ! Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói !”7ĐỨC CHÚA phán với tôi : “Đừng nói ngươi còn trẻ !
Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi ; Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói.
8Đừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi”, - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.9Rồi ĐỨC CHÚA giơ tay chạm vào miệng tôi và phán :
“Đây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi.
10Coi, hôm nay Ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước, để nhổ, để lật, để huỷ, để phá, để xây, để trồng.”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.