Ads 468x60px

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2022

24/08-Thánh Batôlômêô tông đồ, lễ kính


Ga 1 :
Khi ấy, ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói : “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp : đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.” 46 Ông Na-tha-na-en liền bảo : “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được ?” Ông Phi-líp-phê trả lời : “Cứ đến mà xem !” 47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng : “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” 48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người : “Làm sao Ngài lại biết tôi ?” Đức Giê-su trả lời : “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” 49 Ông Na-tha-na-en nói : “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en !” 50 Đức Giê-su đáp : “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin ! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” 51 Người lại nói : “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”
Suy niệm :
Được Philiphê nói về Chúa Giêsu, Nathanael, chính là Thánh Batôlômêô chưa tin, vì “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được ?” Nhưng ông vẫn “Cứ đến mà xem !” và nhờ Chúa Giêsu nói chuyện trực tiếp, ông được biến đổi và tuyên xưng “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en !” rồi trở thành tông đồ...
Lạy Chúa, xin cho chúng con không chỉ nghe nói về Chúa, mà còn biết đến gặp Chúa để được Chúa nói trực tiếp với con trong thánh lễ hằng ngày...
Và khi chúng con thi hành vai trò ngôn sứ của mình như Philiphê mà giới thiệu Chúa cho người khác, chúng con biết khích lệ họ “Cứ đến mà xem !”, đưa họ đến gặp Chúa, để Chúa mạc khải chính mình cho họ, đối thoại với họ và biến đổi họ nên môn đệ Chúa. Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.