Ads 468x60px

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2022

HÃY CHO…

10/08-thánh Lôrenxô phó tế tử đạo, lễ kính
Bài đọc 1-2 Cr 9 :
Thưa anh em, tôi xin nói điều này : “Gieo ít thì gặt ít ; gieo nhiều thì gặt nhiều.” 7 Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương. 8 Vả lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện, 9 theo như lời đã chép : “Kẻ túng nghèo, Người rộng tay làm phúc ; đức công chính của Người tồn tại muôn đời.”
10 Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh làm của ăn nuôi dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo, và sẽ làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào.
Suy niệm :
Lạy Chúa, xin cho con luôn cảm nghiệm “hết những gì con có và ngay chính bản thân con, tất cả đều bởi Chúa” mà biết tạ ơn Chúa, dâng hiến cho Hội Thánh để phụng sự Chúa và quảng đại chia sẻ cho tha nhân, nhất là những người bệnh tật, nghèo khó... cần giúp đỡ... Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.