Ads 468x60px

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2022

KỶ NIỆM ĐÀLẠT

Lần đầu đến Đàlạt cách đây 28 năm, nhờ bạn chủng sinh M.V.Sơn hướng dẫn du lịch. Vài lần đi nghỉ; cách đây 11 năm ở 1 tuần đồng hành tĩnh tâm với các phó tế chuẩn bị thụ phong linh mục, nay ở 1 tuần với Hội nghị này, thăm M.V.Sơn nay là cha sở Thánh Mẫu…
Cái lạnh Đàlạt gợi nhớ kỷ niệm châu Âu, Đạlạt thật thích hợp cho nghỉ dưỡng và tĩnh huấn, chắc còn lên nhiều… vài hình kỷ niệm những nơi ghé khi xưa.
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.