Ads 468x60px

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2022

HỘI THÁNH HIỆP HÀNH


Đọc thư của thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, giám mục, tử đạo, gửi giáo đoàn Ma-nhê-xi-a, ta thấy một Hội Thánh Hiệp Hành ngay thời các Giám mục đầu tiên sau các Tông đồ (tk2):
“…Vậy anh em hãy cố gắng sống kiên trì theo giáo lý của Chúa và của các Tông Đồ, để anh em thành công trong mọi việc anh em làm, về thể xác và tinh thần, về đức tin và đức mến, trong Chúa Con và Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, từ khởi sự đến hoàn thành, cùng với đức giám mục rất khả kính của anh em, với các linh mục của anh em là vòng hoa thiêng được kết khéo léo, với các thầy trợ tá đẹp lòng Thiên Chúa. Anh em hãy phục quyền giám mục, và phục tùng lẫn nhau như Đức Giê-su Ki-tô, với tư cách là một con người, đã tùng phục Chúa Cha, và như các Tông Đồ tùng phục Chúa Ki-tô, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, để có sự hợp nhất cả về thể xác lẫn tinh thần.
Biết anh em có đầy Thiên Chúa, nên tôi chỉ xin khuyên vắn tắt như trên. Xin nhớ đến tôi khi anh em cầu nguyện, để tôi đến được với Thiên Chúa, và xin nhớ đến Hội Thánh ở Xy-ri (tôi không đáng là thành phần, tôi cần lời cầu nguyện kết hợp với tình thương của anh em trong Thiên Chúa), để nhờ Hội Thánh của anh em, Hội Thánh ở Xy-ri được thấm nhuần ơn Thiên Chúa.
Tôi viết thư này cho anh em khi đang ở Xi-miếc-na. Các tín hữu Ê-phê-xô ở đây cũng gửi lời thăm anh em. Cũng như anh em, họ có mặt ở đây để tôn vinh Thiên Chúa. Trong mọi sự, họ đã nâng đỡ ủi an cả tôi lẫn đức cha Pô-ly-cáp, giám mục Xi-miếc-na. Để làm vinh danh Đức Giê-su Ki-tô, các Hội Thánh khác cũng gửi lời thăm anh em. Chúc anh em mạnh khoẻ, luôn kết hợp với Thiên Chúa và luôn có Đấng không thể tách rời khỏi chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô.”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.