Ads 468x60px

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2022

HÃY CHẤM DỨT CHIA RẼ


“Trích thư của thánh Cơ-lê-men-tê I, giáo hoàng, gửi tín hữu Cô-rin-tô :
“Có lời chép rằng : Anh em hãy liên kết với các thánh, vì ai gắn bó với các ngài sẽ được nên thánh. Và ở nơi khác cũng có lời rằng : Lạy Chúa, Ngài giữ tín trung với kẻ tín trung, xử tuyệt hảo với người tuyệt hảo, ở liêm khiết cùng ai liêm khiết, nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoan. Vậy chúng ta hãy liên kết với những kẻ tín trung và những người công chính, vì họ là những người được Thiên Chúa tuyển chọn.
Tại sao anh em lại tranh giành, giận dữ, chia rẽ, bè phái và gây chiến với nhau ? Chẳng phải chúng ta chỉ có một Thiên Chúa, một Đức Ki-tô, một Thần Khí duy nhất sao ? Thần Khí là Đấng ban ân sủng đã được đổ tràn trên chúng ta. Và chẳng phải chúng ta có cùng một ơn gọi trong Đức Ki-tô sao ? Sao chúng ta lại chặt lìa và xâu xé chi thể của Đức Ki-tô ? Sao chúng ta lại sách động cuộc nổi loạn chống lại Hội Thánh là thân thể mình ? Làm như thế, chúng ta trở thành những kẻ mất trí đến độ quên rằng mình là chi thể của nhau.
Hãy nhớ lại những lời của Đức Giê-su, Chúa chúng ta. Người đã nói : Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã ! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Tình trạng chia rẽ giữa anh em làm cho bao người hư hỏng, nhiều người nản chí, lắm kẻ lung lay, và xô đẩy tất cả chúng ta rơi vào cảnh buồn bã u sầu. Thế mà cho đến nay, anh em vẫn còn nổi loạn.
Hãy cầm lấy bức thư của thánh Phao-lô tông đồ mà đọc. Khi bắt đầu rao giảng Tin Mừng, điều trước tiên người viết cho anh em là gì ? Được Thiên Chúa linh hứng, người đã viết thư cho anh em, đề cập đến chính mình, đến ông Kê-pha và ông A-pô-lô, vì lúc đó, giữa anh em đã có chia rẽ và óc bè phái. Nhưng sự chia rẽ lúc bấy giờ còn nhẹ tội, vì anh em dựa vào hai vị Tông Đồ là những chứng nhân có thế giá, và vào một con người được các ngài chứng nhận. Ta hãy mau chấm dứt tình trạng chia rẽ này. Hãy sấp mình dưới chân Chúa và hãy khóc lóc kêu xin Người đoái thương cho chúng ta được hoà giải với Người. Xin Người đưa chúng ta trở về với nếp sống yêu thương huynh đệ xưa kia, một nếp sống cao đẹp và tinh tuyền.”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.