Ads 468x60px

Thứ Tư, 22 tháng 6, 2022

LẮNG NGHE KINH THÁNH (LM Phêrô Nguyễn Hữu Duy)


“Lắng nghe Kinh Thánh”. Tài liệu của Thượng hội đồng nhắc điều này ở mục III, với 8 số, từ 16-23. Hai môn đệ Emmau nhờ Vị khách đồng hành giải thích Kinh Thánh bừng sáng lên, biết mình sai đường và quay trở lại hiệp hành với cộng đoàn Giêrusalem.
Cũng câu chuyện Emmaus này (Lc 24, 13-35) cho ta nhiều bài học:
-Nhận ra sứ vụ mới, lập tức rời CM về lại PT đi hiệp hành…
-Như Chúa biết mà giả bộ không biết để kiên nhẫn nghe hai môn đệ huyên thuyên “kể chuyện Chúa Giêsu” cho Đức Kitô nghe… ta phải dấu biết, biết mà như không biết… để nghe kỹ hơn, nghe nhiều hơn, nghe rõ hơn…
-Chúa biết họ “đi sai đường nhưng không chịu nói”, mà kiên trì cùng lạc lối với họ 11km, tới Emmaus mới mở mắt, dắt họ về lại Giêrusalem ! Mục tử dám đi lạc theo môn đệ để dìu họ về chính lộ…
-Chúa không xuất hiện liền, vì biết họ “sợ ma”, (bằng chứng là lần nào hiện ra các tông đồ đều nói ma), nên đã che mắt họ, mãi khi nhờ Kinh Thánh khai sáng và bẻ bánh (cử hành Thánh Thể) mới mở mắt cho họ nhận ra Người… bề trên phải biết ẩn mình để môn đệ khỏi “sợ ma”…
-Trong đời sống, khi “mọng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót…”, bỏ cuộc, về nhà thôi… hãy trấn tĩnh lại, lắng nghe Thánh Kinh và gặp Thánh Thể, Đức Kitô đang đang ẩn mình đồng hành với ta sẽ đưa ta trở lại hiệp hành với anh chị em…
Thánh Thần khai sáng cho ta nhiều bài học hiệp hành từ Thánh Kinh: nhờ gặp gỡ Lời Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, phân định ra ý Chúa, ta hiệp thông với cộng đoàn, tham gia công việc của Hội Thánh, thi hành sứ vụ Chúa trao.
Cha sở Cù Mi-Phan Thiết
Phêrô Nguyễn Hữu Duy

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.