Ads 468x60px

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2022

ĐAU ĐỚN TỘT CÙNG CỦA GIÓP - Trích sách Gióp (G 2, 1-13) :


1 Một ngày kia, con cái Thiên Chúa đến trình diện ĐỨC CHÚA ; Xa-tan cũng đến trong đám họ, để trình diện ĐỨC CHÚA. 2 Bấy giờ, ĐỨC CHÚA phán với Xa-tan : “Ngươi từ đâu tới ?” Xa-tan thưa với ĐỨC CHÚA : “Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây.” 3 ĐỨC CHÚA phán với Xa-tan : “Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta không ? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó : một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác ! Nó vẫn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của nó, dù ngươi đã vô cớ xúi giục Ta chống lại, để tiêu diệt nó.” 4 Và Xa-tan thưa lại với ĐỨC CHÚA : “Da đổi da ! Tất cả những gì người ta có, người ta đều sẵn sàng cho đi để cứu mạng sống mình. 5 Ngài cứ thử giơ tay đánh vào xương vào thịt nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa Ngài thẳng mặt !” 6 ĐỨC CHÚA phán với Xa-tan : “Được, nó thuộc quyền ngươi, nhưng ngươi phải tôn trọng mạng sống nó.” 7 Rồi Xa-tan rút lui khỏi nhan ĐỨC CHÚA.
Vậy Xa-tan hành hạ ông Gióp, khiến ông mắc phải chứng ung nhọt ác tính từ bàn chân cho tới đỉnh đầu. 8 Ông ngồi giữa đống tro, lấy mảnh sành mà gãi. 9 Bấy giờ, vợ ông bảo : “Ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi ? Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi !” 10 Nhưng ông Gióp đáp lại : “Cả bà cũng nói như một mụ điên. Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao ?” Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không để cho môi miệng thốt ra lời tội lỗi.
11 Ba người bạn của ông Gióp nghe biết tất cả những tai hoạ xảy ra cho ông, liền kéo đến, mỗi người từ xứ sở của mình, Ê-li-phát người Tê-man, Bin-đát người Su-a, Xô-pha người Na-a-mát. Họ bàn nhau đến để chia buồn và an ủi ông. 12 Từ xa, họ ngước mắt nhìn, nhưng chẳng nhận ra ông. Họ bật khóc ; mỗi người xé áo mình ra và rắc tro lên đầu. 13 Rồi họ ngồi xuống đất, bên cạnh ông, suốt bảy ngày đêm, chẳng nói với ông một lời, vì họ thấy rằng nỗi đau khổ của ông quá lớn.
One day, when the sons of Goda came to present themselves before the LORD, the satan also came with them. The LORD said to the satan, “Where have you been?” Then the satan answered the LORD and said, “Roaming the earth and patrolling it.” The LORD said to the satan, “Have you noticed my servant Job? There is no one on earth like him, blameless and upright, fearing God and avoiding evil.b He still holds fast to his innocence although you incited me against him to ruin him for nothing.” The satan answered the LORD and said, “Skin for skin!All that a man has he will give for his life. But put forth your hand and touch his bone and his flesh. Then surely he will curse you to your face.”And the LORD said to the satan, “He is in your power; only spare his life.”
So the satan went forth from the presence of the LORD and struck Job with severe boils from the soles of his feet to the crown of his head. He took a potsherd to scrape himself, as he sat among the ashes. Then his wife said to him,d “Are you still holding to your innocence? Curse God and die!” But he said to her, “You speak as foolish women do. We accept good things from God; should we not accept evil?” Through all this, Job did not sin in what he said.
Now when three of Job’s friends heard of all the misfortune that had come upon him, they set out each one from his own place: Eliphaz from Teman,* Bildad from Shuh, and Zophar from Naamath. They met and journeyed together to give him sympathy and comfort. But when, at a distance, they lifted up their eyes and did not recognize him, they began to weep aloud; they tore their cloaks and threw dust into the air over their heads. Then they sat down upon the ground with him seven days and seven nights, but none of them spoke a word to him; for they saw how great was his suffering.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.