Ads 468x60px

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2022

THÁNH THỂ VÀ TRUYỀN GIÁO


Cách đây 18 năm, vâng lời Đức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi, tập viết NHỊP SỐNG ĐẠO cho tờ LIÊN LẠC GIÁO PHẬN PHAN THIẾT, bài đầu tiên là THÁNH THỂ VÀ TRUYỀN GIÁO viết ngày 01/09/2004 khi còn là Cha Sở giáo xứ Bình An, dịp năm Thánh Thể thế giới và truyền giáo Việt Nam. Thời đó chưa có Facebook, chỉ in tờ liên lạc nhỏ gởi cho toàn giáo phận, giáo dân chuyền tay nhau đọc…
Nay tờ liên lạc không còn, xin trích đăng lại như kỷ niệm thời non trẻ mới tập viết… và hoà với diễn từ Bánh Hằng Sống của Tin Mừng mùa Phục Sinh lúc này, để “cùng nhau sứ vụ” của Hội Thánh hiệp hành hôm nay:
“…Chúng ta phải trở về nguồn, suy niệm xem các Tông Đồ và các tín hữu sơ khải đã truyền giáo thế nào mà Giáo Hội vững mạnh đến ngày nay. Và lời Chúa chúng ta vừa nghe trong Công Vụ. cho thấy sự liên kết giữa THÁNH THỂ VÀ TRUYỀN GIÁO.
Đây là cách thế truyền giáo của các Tông đồ, và các tín hữu đầu tiên. Đương nhiên cách thế này rất hữu hiệu nên Giáo Hội mới lớn mạnh như ngày hôm nay. Việc ra đi rao giảng của các Tông Đồ gắn liền ngay với việc họp nhau cầu nguyện, tham dự nghi lễ bẻ bánh, đó là Thánh Thể. “Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm nhiều người được cứu độ” (Cv2, 47). Vậy, phương thế truyền giáo hữu hiệu, có nền tảng Kinh Thánh là đến nhà thờ dự lễ hoặc cầu nguyện trước Thánh Thể như tín hữu sơ khai. Và đây là 14 lý do cho thấy mối tương quan chặc chẽ giữa việc Chầu Thánh Thể và Truyền Giáo, những lý do ngày căn cứ vào thông điệp Sứ Vụ Đấng Cứu Thế, thông điệp Giáo Hội Sống nhờ Thánh Thể, Tông huấn Giáo Hội tại Á Châu và thư mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam :
1- Thánh Thể là chính Chúa Giêsu, đấng cứu độ duy nhất, Emmanuel. Truyền giáo là đem Chúa Giêsu cho người khác. Không ai cho cái mình không có. Phải đến với Thánh Thể để có Chúa trước đã mới nói đến chuyện đem Chúa cho người khác.
2- Chúa Giêsu là nhà truyền giáo đầu tiên, tối cao và gương mẫu. Đến với Ngài để học, như muốn làm việc gì, phải đến với nhà chuyên môn của việc đó.
3- “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. (Ga 14, 6) Đưa người khác đến với Cha, phải qua Chúa Giêsu. Bản thân ta “qua” Chúa Giêsu Thánh Thể và dẫn người khác “qua” Ngài.
4- Lệnh truyền giáo là của Chúa Giêsu, đến để nghe lại, được chỉ bảo lại. Chúng ta phải thường xuyên đến gặp Đấng đã chỉ thị, đã đưa bài sai, đưa quyết định cho mình, để được dặn dò thêm.
5- “Truyền giáo là vấn đề của niềm tin, đó là thước đo niềm tin của chúng ta vào Đức Giêsu Kitô và vào tình yêu Người dành cho chúng ta”. (Sứ Vụ Đấng Cứu Thế số 11). Cũng cố niềm tin và tình yêu, phải đến với Thánh Thể. Vì Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin và là Bí tích tình yêu…”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.