Ads 468x60px

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2022

NƠI MẸ THĂM BÀ ISAVE


Hiệp hành : Gặp gỡ, lắng nghe trong Thánh Thần, việc Đức Mẹ thăm viếng bà chị họ Isave hôm nay đã thể hiện rõ điều này. Đức Mẹ đã gặp gỡ, lắng nghe sứ thần truyền tin, nay lên đường gặp gỡ con người, đem Chúa đến cho họ, là việc loan báo Tin Mừng đúng nghĩa…
Tạ ơn Chúa con đã đến nơi gặp gỡ lịch sử này năm 2014, con suối Đức Mẹ đi qua nay có tên Maria... Mừng lễ kính Mẹ thăm viếng hôm nay, kết thúc tháng Hoa, giáo xứ chúng con hát ca dâng Mẹ và cùng nhau lần chuỗi 50, hiệp thông với ĐTC Phanxicô lần hạt tại đền thờ Đức Bà Cả (Roma) với một gia đình Ucraina và cộng đoàn để cầu nguyện cho hoà bình.
Xin ban Thánh Thần giúp chúng con nhận ra thánh ý Chúa trong các cuộc gặp gỡ thăm viếng mục vụ và bác ái.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.