Ads 468x60px

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2022

Kính nhớ vị mục tử nhân lành- Đức Cha Nicolas (01/05/1927- 06/05/2015)


Đang đồng hành với các cha trẻ cùng Đức Cha tại nhà thờ Rạng và chuẩn bị dâng lễ cho ngài, khoảng 50 người mà có đầy đủ Giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ… HỘI THÁNH HIỆP HÀNH.
“...Cha đã được Chúa yêu thương. Cha cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa và Cha đã chọn khẩu hiệu Giám Mục “Thiên Chúa là Tình Yêu”.
Bằng đức ái mục tử, Cha đã diễn tả tình yêu Thiên Chúa, như Đức Kitô-Mục Tử Nhân Lành diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa Cha.
Mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận Phan Thiết đều cảm nghiệm tình yêu thương Cha dành cho giáo phận và cho chính cá nhân mình...
Cha là họa ảnh của Thiên Chúa Tình Yêu ! Cha về với Thiên Chúa Tình Yêu.”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.