Ads 468x60px

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2022

PATER NOSTER

Hôm trước khi Chúa dạy kinh Lạy Cha (Pater Noster) tìm hình không ra, nay tìm hình trước cho Lễ Lá tuần tới thì gặp, nên đăng bổ túc nơi này.
Cảm tạ Chúa Giêsu dạy chúng con lời kinh quí báu nhất, được gọi Thiên Chúa là Cha như Chúa gọi, và mọi người là anh chị em với nhau vì cùng một Cha chung trên trời… lời kinh thân thuộc mà chúng con cầu nguyện hằng ngày từ thơ bé cho đến trọn đời !
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.