Ads 468x60px

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2022

“…NHỜ ĐỨC KITÔ CHÚA CHÚNG CON” (Trích bài diễn giải Thánh vịnh của thánh Âu-tinh, giám mục)


Trích bài diễn giải Thánh vịnh của thánh Âu-tinh, giám mục:
“Thiên Chúa đã dùng Ngôi Lời của Người để tạo thành vũ trụ ; Thiên Chúa không thể ban cho nhân loại ân huệ nào lớn hơn là làm cho Ngôi Lời trở nên Đầu của nhân loại và nhân loại trở nên chi thể của Ngôi Lời, tức là Đức Ki-tô, khiến Đức Ki-tô vừa là Con Thiên Chúa vừa là con loài người. Đức Ki-tô là Thiên Chúa duy nhất cùng với Chúa Cha, và cũng là một người ở giữa loài người. Bởi đó, khi thân thưa với Thiên Chúa qua lời cầu nguyện, chúng ta không tách biệt Chúa Con ra khỏi Chúa Cha.
Cũng vì vậy, khi Thân Thể mầu nhiệm của Đức Ki-tô là Hội Thánh cầu nguyện, thì không tách biệt Đấng là đầu với Hội Thánh là thân. Cuối cùng, Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, Chúa chúng ta, Đấng Cứu Chuộc duy nhất của thân thể mầu nhiệm, là Đấng vừa cầu nguyện cho chúng ta, vừa cầu nguyện trong chúng ta, lại là Đấng chúng ta kêu cầu.
Người cầu nguyện cho chúng ta với tư cách là tư tế ; Người cầu nguyện trong chúng ta với tư cách là đầu ; và là Đấng chúng ta kêu cầu, vì Người là Thiên Chúa chúng ta. Vậy chúng ta hãy nhận ra tiếng nói của mình nơi Người và tiếng nói của Người nơi chúng ta…
Vậy trong cương vị Thiên Chúa, Người là Đấng ta kêu cầu ; trong thân phận tôi đòi, chính Người lại cầu xin. Ở trên, Người là Đấng Hoá Công, ở đây, Người là loài thụ tạo. Người là Đấng bất biến đã mang lấy thân phận phải đổi thay.
Người làm cho chúng ta cùng với Người trở nên con người toàn diện, có đầu có thân. Vì thế, chúng ta cầu xin Người, nhờ Người và trong Người. Chúng ta nói cùng với Người. Và Người nói cùng với chúng ta.”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.