Ads 468x60px

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2022

MENSA CHRISTI


Nơi Chúa Phục Sinh hiện ra lần ba tại bờ biển hồ, cho các ông mẻ cá lạ như xưa, Chúa ngồi trên đá nướng bánh chờ các ông vào ăn… mà Phúc Âm thứ sau trong tuần bát nhật Phục Sinh kể lại (Lc 21, 1-14) được gọi là Mensa Christi (bánh của Chúa Kitô).
Lạy Chúa, sau khi sống lại, Chúa theo sát các tông đồ, nhất cử nhất động của các ngài, thành công hay thất bại, Chúa biết hết và ra tay giúp đỡ… Chúng con tin Chúa vẫn đồng hành với mọi hoạt đồng hằng ngày của chúng con, những lúc chúng con vất vả mà không được gì hết, xin ra tay cho chúng con mẻ cá đầy ngày nào… Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.