Ads 468x60px

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2022

EMMAUS: MẪU MỰC HIỆP HÀNH

Thứ tư tuần bát nhật Phục Sinh, ta được nghe câu chuyện Chúa đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus (Lc 24, 13-25). Hiệp hành là đây !
Chúa giả vờ không biết để lắng nghe : “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy ?” (câu 17)
Chúa giả bộ đi tiếp để họ “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Mà có cơ hội ở lại gặp gỡ thêm và nghe thêm… và nhờ Thánh Kinh và Thánh Thể các ông mở mắt và bừng sáng lòng mình, phân định được ý Chúa để quây về với sứ vụ tạ Giêrusalem…
Lạy Chúa, Chúa biết hết mà giả bộ không biết để lắng nghe, còn chúng con biết ít hay không biết mà nói nhiều, nói hết, chẳng nghe ai… Xin giúp chúng con học lại bài học hiệp hành này. Amen.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.