Ads 468x60px

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2022

CỘT TREO RẮN ĐỒNG CỨU DÂN


Bài đọc một hôm nay, Ds 21,1-9 kể lại : “trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Ít-ra-en mất kiên nhẫn. 5 Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-sê rằng : “Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống ? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này.”
6 Bấy giờ Đức Chúa cho rắn độc đến hại dân. Chúng cắn họ, khiến nhiều người Ít-ra-en phải chết. 7 Dân đến nói với ông Mô-sê : “Chúng tôi đã phạm tội, vì đã kêu trách Đức Chúa và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu Đức Chúa để Người xua đuổi rắn xa chúng tôi.” Ông Mô-sê khẩn cầu cho dân. 8 Đức Chúa liền nói với ông : “Ngươi hãy làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, sẽ được sống.”
Chúng ta cùng nhìn cây cột treo rắn đồng cứu Dân xưa, là hình bóng cây thánh giá cứu chuộc của Đức Kitô nay, và xem vài hình ảnh hoang địa làm Dân mất kiên nhẫn, than phiền, kêu trách…
Lạy Chúa, trong hành trình dương thế ngày nay, xin tha thứ những lúc vì thử thách quá sức mà chúng con mất kiên nhẫn, hay quá yếu đuối than trách Chúa và xúc phạm các mục tử…
Xin cho con trong tư cách là mục tử, biết nài xin Chúa cứu Dân như Môsê đã làm nhiều lần... Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.