Ads 468x60px

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2022

SÁM HỐI

Hc 17:
24Ai sám hối thì Đức Chúa ban cho ơn trở về,
và những kẻ sờn lòng nản chí, Người cũng sẽ ủi an.
25Hãy trở về với Đức Chúa và từ bỏ tội lỗi,
hãy cầu khẩn trước nhan Người, và giảm bớt dịp tội.
26Hãy đoạn tuyệt với gian ác, trở về cùng Đấng Tối Cao,
và cực lực gớm ghét mọi điều ghê tởm.
27Trong âm phủ, ai nào ca ngợi Đấng Tối Cao,
nếu những kẻ đang sống không dâng lời cảm tạ ?
28Người đã chết thì hết xưng tụng, vì nó không còn nữa ;
chỉ người đang sống và khoẻ mạnh mới ca ngợi Đức Chúa.
29Lòng lân tuất của Đức Chúa, cao cả dường bao,
ơn tha thứ dành cho kẻ trở lại với Người, lớn lao biết mấy !
To the penitent God provides a way back, he encourages those who are losing hope
and has chosen for them the lot of truth. Return to the LORD and give up sin, pray to him and make your offenses few.
Turn again to the Most High and away from sin, hate intensely what he loathes; and know the justice and judgments of God, stand firm in the way set before you, in prayer to the Most High God.
Who in the nether world can glorify the Most High in place of the living who offer their praise? Dwell no longer in the error of the ungodly, but offer your praise before death.
No more can the dead give praise than those who have never lived; they glorify the LORD who are alive and well.
How great the mercy of the LORD, his forgiveness of those who return to him!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.