Ads 468x60px

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2022

PHẬN NÔ LỆ BỊ HÀNH HẠ KHI THỜ PHƯỢNG CHÚA


Trích sách Xuất hành, chương 5:
1 Ông Mô-sê và ông A-ha-ron đến nói với vua Pha-ra-ô : “ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này : Hãy thả cho dân Ta đi, để chúng mở lễ kính Ta trong sa mạc.” 2 Vua Pha-ra-ô đáp : “ĐỨC CHÚA là ai, khiến ta phải nghe lời mà thả cho Ít-ra-en đi ? Ta chẳng biết ĐỨC CHÚA, cũng sẽ không thả cho Ít-ra-en đi.” 3 Hai ông nói : “Thiên Chúa của người Híp-ri đã hiện ra với chúng tôi. Xin cho chúng tôi đi ba ngày đàng vào sa mạc để tế lễ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng tôi ; nếu không, Người sẽ dùng dịch hạch hay gươm giáo mà giết chết chúng tôi.” 4 Vua Ai-cập nói với các ông : “Mô-sê và A-ha-ron, sao các ngươi lại muốn xúi dân bỏ việc ? Đi lao động đi !” 5 Vua Pha-ra-ô nói : “Bây giờ dân trong nước thì đông, mà các ngươi lại muốn cho chúng nghỉ lao động !”
6 Ngày hôm đó, vua Pha-ra-ô ra lệnh cho các ông cai và ký lục : 7 “Đừng cung cấp rơm cho dân để làm gạch như trước nữa. Chúng phải tự mình đi lượm rơm mà làm. 8 Cứ bắt chúng phải nộp đủ số gạch như chúng vẫn làm trước đây, đừng giảm bớt chi cả. Chúng là quân lười biếng, vì thế mà chúng hô lên : Nào chúng ta đi tế lễ Thiên Chúa chúng ta ! 9 Phải giao cho chúng những công việc thật nặng nhọc để chúng lo làm, mà khỏi chú ý vào những lời dối trá.”
10 Các ông cai và ký lục ra ngoài nói với dân : “Vua Pha-ra-ô phán thế này : Ta không cung cấp rơm cho các ngươi nữa. 11 Các ngươi thấy rơm ở đâu thì phải tự mình đi kiếm lấy. Nhưng công việc thì không được giảm bớt chút nào.” 12 Dân liền đi tản mác khắp nước Ai-cập để lượm rạ thay rơm. 13 Các ông cai thúc họ : “Làm cho xong việc đi ! Mỗi ngày phải đủ số, y như khi có rơm !” 14 Người ta đánh đập và hạch xách các ký lục của con cái Ít-ra-en, mà các ông cai của vua Pha-ra-ô đã đặt lên trông coi dân : “Tại sao hôm qua và hôm nay, các anh đã không làm đủ số gạch ấn định như trước kia ?”
15 Các ký lục của con cái Ít-ra-en đến kêu với vua Pha-ra-ô : “Tại sao bệ hạ lại xử với các bề tôi như thế ? 16 Rơm thì người ta không cung cấp cho bề tôi nữa, mà lại bảo : Sản xuất gạch đi ! Bệ hạ coi : người ta đánh bề tôi, như thể dân của bệ hạ đây có lỗi.” 17 Vua đáp : “Các ngươi là quân lười biếng, quân lười biếng ! Vì thế, các ngươi mới nói : Chúng ta hãy đi tế lễ ĐỨC CHÚA. 18 Bây giờ đi làm việc đi ! Sẽ không cung cấp rơm cho các ngươi nữa, nhưng gạch thì các ngươi vẫn phải nộp cho đủ số.”
19 Các ký lục của con cái Ít-ra-en thấy mình ở trong hoàn cảnh khó xử, khi người ta bảo họ : “Không được bớt số gạch phải làm. Ngày nào phải đủ số ngày đó !” 20 Ra khỏi đền vua Pha-ra-ô, họ gặp ngay ông Mô-sê và ông A-ha-ron đang đứng chờ họ. 21 Họ nói với hai ông : “Xin ĐỨC CHÚA chứng giám và xét xử cho : các ông đã làm cho chúng tôi trở nên đáng ghét trước mắt vua Pha-ra-ô và bề tôi của vua ; thật các ông đã trao gươm vào tay họ để giết chúng tôi.” 22 Ông Mô-sê hướng về ĐỨC CHÚA và thưa : “Lạy Chúa, tại sao Ngài đã làm khổ dân này ? Tại sao Ngài đã sai con đi ? 23 Từ khi con đến với vua Pha-ra-ô để nhân danh Ngài mà nói, thì vua ấy làm khổ dân này, và Ngài chẳng giải thoát dân Ngài gì cả !”
chương 6:
1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê : “Giờ đây ngươi sắp thấy điều Ta làm cho Pha-ra-ô : Bị áp lực của một bàn tay mạnh mẽ, vua ấy sẽ phải thả cho họ đi ; bị áp lực của một bàn tay mạnh mẽ, vua ấy sẽ đuổi họ ra khỏi nước.”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.