Ads 468x60px

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2022

KÍNH SỢ CHÚA


Trích khảo luận của thánh Hilariô, giám mục, về Thánh vịnh :
“Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người. Chúng ta nên lưu ý là mỗi lần nói về lòng kính sợ Chúa, Kinh Thánh không bao giờ trình bày riêng rẽ, như thể một mình nó đã đủ kiện toàn đức tin của chúng ta, nhưng luôn có những yếu tố tiềm ẩn hay phụ thuộc, giúp ta hiểu thế nào là kính sợ Thiên Chúa, và thế nào mới hoàn hảo, như vua Sa-lô-môn cho chúng ta biết trong sách Châm ngôn : Nếu con cầu xin trí thông minh, và van nài ơn hiểu biết, nếu con tìm khôn ngoan như tìm bạc, và lùng kiếm như kho tàng, thì lúc đó con sẽ hiểu thế nào là kính sợ Đức Chúa. Quả vậy, chúng ta thấy phải qua bao nhiêu giai đoạn mới đạt tới lòng kính sợ Thiên Chúa.
Trước hết, phải cầu xin cho được trí thông minh, phải đọc đủ thứ sách cho hiểu, và truy tầm nghiên cứu về đức khôn ngoan, bạn mới biết thế nào là lòng kính sợ Thiên Chúa.
Nhưng theo cảm nghĩ chung, người đời đâu có hiểu lòng kính sợ Thiên Chúa theo nghĩa đó. Sợ là run rẩy do con người yếu đuối kinh khiếp, vì phải chịu những điều mình chẳng muốn xảy ra cho mình. Người ta thấy sợ hãi và xao xuyến, khi ý thức mình có tội, khi đứng trước quyền lợi của người mạnh thế hơn, hoặc khi có người khoẻ hơn xông đánh, khi thấy nguy cơ mắc bệnh, khi gặp ác thú xông tới, hay khi phải chịu bất cứ sự dữ nào.
Sự sợ hãi này, không cần phải ai dạy, nó tự phát do bản tính yếu đuối của chúng ta. Chúng ta cũng chẳng cần phải học cho biết sợ những gì, vì chính những điều đáng sợ ấy đã gieo sợ hãi vào lòng chúng ta.
Tuy nhiên, về lòng kính sợ Thiên Chúa, thì có lời chép : Các con ơi, hãy đến mà nghe, ta sẽ dạy cho biết đường kính sợ Chúa. Như thế, muốn biết kính sợ Thiên Chúa thì phải học, và đã có Thiên Chúa dạy cho. Kính sợ chủ yếu không phải là kinh hãi, mà hệ tại học hỏi. Nó không phát xuất từ bản tính hay run rợ, nhưng từ việc tuân giữ các lệnh truyền, sống cuộc đời trong trắng và nhận biết chân lý.
Đối với chúng ta, kính sợ Thiên Chúa hoàn toàn nằm trong yêu mến, và khi mến Chúa đến mức trọn hảo thì sợ hãi tiêu tan. Yêu mến Chúa thì phải vâng nghe lời Người dạy, tuân theo lệnh Người truyền, và tin vào lời Người hứa. Vậy ta hãy nghe Kinh Thánh nói : Giờ đây hỡi Ít-ra-en, nào Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, có đòi hỏi anh em điều gì khác đâu, ngoài việc kính thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo mọi đường lối của Người, yêu mến phụng thờ Người hết lòng hết dạ, giữ các mệnh lệnh của Đức Chúa, và các thánh chỉ của Người, để anh em được hạnh phúc ?”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.