Ads 468x60px

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2022

NGHỆ THUẬT DỐNG THEO HUẤN CA

Hc 6:
5Ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu,
phát biểu dễ thương thì tăng thêm lời thân ái.
6Ước chi có nhiều người sống hoà nhã với con ;
nhưng cố vấn cho con, thì trong muôn ngàn chỉ nên chọn một.
7Nếu con muốn làm bạn với ai thì hãy thử người ấy trước,
nhưng đừng vội tin tưởng ngay.
8Vì có kẻ chỉ là bạn nhất thời,
ngày con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa.
9Có người là bạn lại trở nên thù,
và tiết lộ chuyện cãi nhau, khiến con phải xấu hổ.
10Có người là bạn khi đồng hành với con,
nhưng ngày con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa.
11Khi con gặp may, thì nó chẳng khác nào chính con :
gia nhân con, nó tự do sai bảo.
12Nhưng lúc con sa cơ, nó liền chống lại và lánh mặt con luôn.
13Với quân thù, con hãy tránh xa,
còn với bè bạn, con phải coi chừng.
14Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc,
ai gặp được người bạn như thế, là gặp được kho tàng.
15Không gì đổi lấy được một người bạn trung thành,
và giá trị của người bạn ấy, không cân nào lường được.
16Người bạn trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời,
những ai kính sợ Đức Chúa sẽ gặp được người như vậy.
17Người kính sợ Đức Chúa thì điều khiển được tình bạn của mình
vì bản thân mình thế nào, thì cận thân mình cũng thế.
A kind mouth multiplies friends and appeases enemies, and gracious lips prompt friendly greetings.
Let your acquaintances be many, but one in a thousand your confidant.
When you gain a friend, first test him, and be not too ready to trust him
For one sort of friend is a friend when it suits him, but he will not be with you in time of distress.
Another is a friend who becomes an enemy, and tells of the quarrel to your shame.
Another is a friend, a boon companion, who will not be with you when sorrow comes.
When things go well, he is your other self, and lords it over your servants;
But if you are brought low, he turns against you and avoids meeting you.
Keep away from your enemies; be on your guard with your friends.
A faithful friend is a sturdy shelter; he who finds one finds a treasure.
A faithful friend is beyond price, no sum can balance his worth.
A faithful friend is a life-saving remedy, such as he who fears God finds;
For he who fears God behaves accordingly, and his friend will be like himself.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.