Ads 468x60px

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2022

GIÁO XỨ-CỘNG ĐOÀN PHỤNG VỤ (Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Duy)

1-Tháng 3 là tháng kính thánh Giuse, Bổn mạng Hội Thánh, Bổn mạng Giáo Hội Việt Nam, Bổn mạng Đức Giám Mục giáo phận và các Gia Trưởng. Vị thánh âm thầm, không để lại một lời nào trong Tin Mừng, nhưng có địa vị đặc biệt mà gần đây ta thấy tên ngài được xướng lên hằng ngày trong thánh lễ : “Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ”… Cử hành phụng vụ cách sốt sắng, chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh, cho Giáo Hội Việt Nam, và trong tình con thảo, mừng lễ và cầu nguyện cho Đức cha Giuse trong suốt tháng này, và cao điểm là chính ngày Lễ 19.03. Nhờ lời bầu cử của thánh Quan Thày, xin cho ngài được tràn đầy ơn Chúa chăm sóc đoàn chiên Phan Thiết.
2-Hiệp với tất cả các Gia Trưởng mừng lễ ở xứ hay hành hương Đức Mẹ Tàpao, nguyện xin thánh Cả Giuse, luôn là mẫu gương sáng ngời cho các vị gia trưởng, vừa chuyên chăm lao động nuôi dưỡng gia đình, vừa khôn ngoan bảo vệ gia đình nhờ âm thầm thực thi ý Chúa trong cuộc sống đầy thách đố như thánh Giuse đã chăm sóc gia đình thánh.
3-Thư mục vụ (TMV) đầu năm như định hướng cho toàn giáo phận sống năm “Tân Phúc âm hóa đời sống giáo xứ”, Đức cha Giuse đã định ra mô hình giáo xứ trước tiên là cộng đoàn phụng vụ. Ngài viết: “Nếu đời sống Giáo Hội được ghi dấu bởi việc cử hành phụng vụ vốn là “chóp đỉnh và trung tâm”, thì đời sống giáo xứ xét như là đơn vị nhỏ nhất của Giáo Hội tại địa phương, cũng được sinh động hóa bởi chính việc cử hành phụng vụ.” Cùng với lời giáo huấn của vị chủ chăn giáo phận, Nhịp sống đạo tháng 3 trích dẫn những lời dạy của Tòa Thánh, để chúng ta thấy rõ tầm quan trọng, đặc tính cao quí, thái độ cần có khi cử hành phụng vụ trong đời sống Giáo Hội thể hiện nơi giáo xứ mình:
4-Đặc tính cao cả của phụng vụ: “Là hành động tuyệt đối thánh thiêng, Phụng vụ là chóp đỉnh mà mọi hoạt động của Hội thánh đều hướng tới, đồng thời là nguồn mạch phát sinh mọi năng lực của đời sống Hội thánh. Qua Phụng vụ, Đức Kitô tiếp tục công trình cứu chuộc chúng ta trong Hội thánh, với Hội thánh và nhờ Hội thánh của Người.” (Toát Yếu Giáo Lý -TYGL. Câu 219)
5-Phụng vụ là công trình của Thiên Chúa Ba Ngôi:
-“Trong Phụng vụ, Chúa Cha đổ tràn các phúc lành của Ngài cho chúng ta trong Người Con nhập thể, đã chết và đã sống lại vì chúng ta, và Ngài tuôn đổ Chúa Thánh Thần vào lòng chúng ta. Đồng thời Hội thánh chúc tụng Chúa Cha qua việc tôn thờ, ca tụng, tạ ơn, và cầu xin Ngài ban hồng ân là Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (TYGL.221)
- “Trong Phụng vụ Hội thánh, Đức Kitô biểu lộ và hoàn thành mầu nhiệm Vượt qua của Người. Khi trao ban Thánh Thần cho các Tông đồ, Người trao ban cho họ và những người kế nhiệm họ quyền thực hiện công trình cứu độ qua hy tế Thánh Thể và qua các Bí tích, nơi chính Người hoạt động để trao ban ân sủng của Người cho các tín hữu trong mọi thời và trên toàn thế giới. (TYGL.222)
- Trong Phụng vụ, Chúa Thánh Thần hoạt động cách chặt chẽ nhất với Hội thánh. Chúa Thánh Thần chuẩn bị cho Hội thánh gặp gỡ Chúa của mình. Ngài nhắc nhớ và làm tỏ hiện Đức Kitô cho đức tin của cộng đoàn. Ngài làm cho hiện diện và hiện tại hóa mầu nhiệm của Đức Kitô; Ngài kết hợp Hội thánh vào đời sống và sứ vụ của Đức Kitô, làm cho hồng ân hiệp thông được sinh hoa kết quả nơi Hội thánh.(TYGL.223)
6- Nhiệm vụ của mục tử đối với phụng vụ: “Các mục tử không phải chỉ chủ tâm tuân giữ các lề luật trong các hoạt động phụng vụ để cử hành thành sự và hợp pháp mà thôi, nhưng còn phải làm cho các tín hữu tham dự Phụng Vụ một cách ý thức, linh động và hữu hiệu.” (Hiến chế Phụng Vụ (PV), số 11)
-“Cha Sở cố gắng để Bí Tích Thánh Thể trở nên trung tâm của cộng đoàn giáo xứ; làm sao cho mọi tín hữu được nuôi sống nhờ việc cử hành sốt sắng các bí tích, cách riêng là thường xuyên lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Thống Hối; ngoài ra, hãy cố gắng hướng dẫn các tín hữu biết cầu nguyện, kể cả việc cầu nguyện trong các gia đình, và biết tham dự cách có ý thức và tích cực vào việc phụng vụ, mà chính Cha Sở phải là người lo điều hành trong giáo xứ mình, dưới quyền của Giám Mục giáo phận, và phải canh chừng đừng để xẩy ra những lạm dụng.” (Giáo luật điều 528: #2)
7-Thái độ cần có để tham dự phụng vụ: “Nhưng muốn thâu đạt được hiệu năng toàn vẹn ấy, tín hữu cần đến tham dự Phụng Vụ Thánh với tâm hồn chuẩn bị sẵn sàng, ngay thẳng, hòa hợp tâm trí mình với ngôn ngữ, và cộng tác với ân sủng trên trời, để đừng nhận lãnh ân sủng đó một cách vô ích.” (PV.11)
-“Giáo Hội hằng bận tâm lo cho các Kitô hữu tham dự vào mầu nhiệm đức tin ấy, không như những khách bàng quan, câm lặng, nhưng là những người thấu đáo mầu nhiệm đó nhờ các nghi lễ và kinh nguyện: họ tham dự hoạt động thánh một cách ý thức, thành kính và linh động: họ được đào tạo bởi lời Chúa; được bổ sức nơi bàn tiệc Mình Chúa; họ tạ ơn Chúa; và trong khi dâng lễ vật tinh tuyền, không chỉ nhờ tay linh mục mà còn liên kết với ngài, họ tập dâng chính mình; và ngày qua ngày, nhờ Chúa Kitô Trung Gian, họ được tiêu hao trong tình kết liên với Thiên Chúa và với nhau, để cuối cùng Thiên Chúa trở nên mọi sự trong mọi người.” (PV.48)
8-Đức Cha tóm kết hai nhiệm vụ trên : “Linh mục quản xứ bảo đảm cho sinh hoạt phụng vụ được cử hành đầy đủ, không chỉ nghiêm túc theo chữ đỏ mà còn sốt sắng theo lòng tin trong Giáo Hội; còn giáo dân làm thành cộng đoàn phụng vụ cũng cần tham dự cách chủ động, không như khán giả xem buổi trình diễn mà như những tham dự viên cùng hiệp thông dâng lễ.
Thật đáng khích lệ trong giáo phận, thánh lễ và các bí tích, cách riêng bí tích Thánh Thể vẫn được cử hành đầy đủ, đều đặn và đúng đắn, điều cần thêm là phả vào trong những cử hành ấy một một sức sống mới, để có thể trở thành ánh sáng xua tan mọi ngõ ngách u tối của tội lỗi. Kinh nghiệm mục vụ cho thấy tại những giáo xứ mà phụng vụ Thánh Thể được cử hành nghiêm túc và sốt sắng, các tệ nạn ở đấy cũng giảm thiểu cách đáng kể hoặc biến mất dần.” (TMV)
9-Quí chuộng phụng vụ đại triều hiệp thông với Đức Giám Mục: “Mọi người phải hết sức mến chuộng đời sống phụng vụ của giáo phận chung quanh Giám Mục, nhất là tại nhà thờ chánh tòa: họ phải xác tín rằng Giáo Hội được đặc biệt biểu lộ khi toàn thể dân thánh Chúa tham dự trọn vẹn và linh động vào những cử hành Phụng Vụ, đặc biệt trong cùng một Lễ Tạ Ơn, cùng một lời nguyện cầu, nơi một bàn thờ duy nhất, ở đó Giám Mục chủ tọa giữa Linh mục đoàn và các thừa tác viên bao quanh Ngài… phải cổ võ đời sống phụng vụ của giáo xứ và mối liên hệ giữa đời sống ấy với Giám Mục trong tâm trí cũng như trong hành vi của các tín hữu và của hàng giáo sĩ; còn phải ra sức làm triển nở ý thức cộng đoàn giáo xứ, nhất là trong việc cử hành Thánh Lễ cộng đồng ngày Chúa Nhật.” (PV.41-42)…
Mũi Né, 11.02.2015
Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Duy

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.