Ads 468x60px

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2022

BỤI GAI NƠI MÔSÊ GẶP CHÚA

AICẬP (2)
Bài đọc 1 Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm C, nhắc đến việc Môsê gặp Chúa nơi bụi gai bóc cháy mà không rụi bên Aicập (Xh 3, 1-8), từ cuộc gặp gỡ đặc biệt này Chúa chọn ông giải thoát Dân Chúa khỏi ách nô lệ Aicập… Xem lại nơi đây và vài di tích thăm Aicập 2014.
Mùa Chay cũng là thời gian chúng ta ước ao gặp riêng Chúa, để người giúp chúng ta thoát khỏi sự nô lệ bởi tánh mê nết xấu và tội lỗi, đưa ta đến vùng đất tự do của ân sủng…!0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.