Ads 468x60px

Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2022

NÚI TABOR (ISRAEL-2014)


Tin Mừng hôm nay, thứ bảy tuần 6 thường niên, thánh Marcô kể lại “Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. 3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. 4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. 5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây thì tốt lắm ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” (Mc 9, 2-5)
Nhớ năm 2014 đã may mắn được lên núi này, núi Tabor, còn gọi là núi hiển dung, nơi Chúa tỏ dung nhan vinh hiển của Người. Tabor khá cao, phải có xe chuyên dụng chạy lên gần đỉnh mới đi bộ vào nhà thờ xây nơi Chúa biến hình, nhiều dân từ nhiều nước đến viếng… thấy nhiều người cứ bức lá xanh hai hàng cây trước nhà thờ, hỏi để làm gì, họ nói hầm thịt ăn ngon lắm…
“Lạy Thầy, chúng con ở đây thì tốt lắm”… xin cho chúng con cảm nghiệm những giây phút riêng tư bên Chúa thì tốt nhất cho đời sống chúng con, để dù quá bận rộn ở với nhiều người, nhiều nơi… vẫn siêng năng “cắm lều”, dựng trại ở lại thường xuyên với Chúa, nơi Chúa biến hình hằng ngày là nhà thờ chúng con … Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.