Ads 468x60px

Thứ Năm, 24 tháng 2, 2022

NGHỆ THUẬT SỐNG THEO GIẢNG VIÊN


Trích sách Giảng viên, chương 6:
11 Càng lắm lời, càng nhiều chuyện hão. Hỏi con người có được lợi chi ?
12 Vì nào ai biết được điều gì tốt nhất cho con người trong cuộc sống, trong chuỗi ngày của kiếp phù du : con người qua mau như chiếc bóng ? Nào có ai cho con người biết điều gì sẽ xảy ra dưới ánh mặt trời sau khi mình nhắm mắt ?
chương 7:
1Tiếng tốt danh thơm thì hơn dầu quý,
vì ngày chết hơn ngày sinh.
2Đi đám tang thì tốt hơn đi đám tiệc,
vì đó là điểm kết thúc của mọi người,
người còn sống phải để tâm suy nghĩ.
3Phiền muộn thì tốt hơn vui cười,
vì bộ mặt rầu rĩ giúp lòng người được cải thiện.
4Dạ người khôn ở nơi tang tóc,
lòng kẻ dại ở chốn vui chơi.
5Nghe người khôn trách móc
thì tốt hơn nghe kẻ dại ca khen ;
6tiếng cười của kẻ dại
khác nào cành gai nổ lách tách dưới nồi,
điều ấy cũng chỉ là phù vân.
7Bị áp bức, người khôn hoá dại,
của biếu xén làm hư hỏng lòng người.
8Làm xong một việc thì tốt hơn mới bắt đầu,
nhẫn nại thì tốt hơn huênh hoang tự đắc.
9Chớ vội để cho lòng mình nổi giận,
vì chỉ người ngu mới nuôi giận trong lòng.
10Đừng nói : “Làm sao thời xưa lại hơn thời nay được ?”,
bởi vì hỏi như thế đâu phải là khôn.
11Sự khôn ngoan đáng quý như một gia nghiệp,
và hữu ích cho những ai thấy ánh mặt trời.
12Quả thật, núp bóng khôn ngoan
khác nào núp bóng tiền bạc :
nhưng tri thức có giá trị hơn,
vì sự khôn ngoan làm cho người khôn được sống.
13Hãy ngắm xem việc Thiên Chúa làm :
Người đã bẻ cong, nào ai uốn thẳng được ?
14Ngày gặp may mắn, hãy cứ vui hưởng.
Ngày bị rủi ro, hãy gẫm mà xem :
Ngày nào cũng do Thiên Chúa làm nên cả,
cho nên con người không thể khám phá được
những gì sẽ xảy ra sau khi chết.
15Trong cuộc đời phù du của tôi, tôi đã thấy hết cả :
có người công chính bị tiêu vong
dầu đã sống công chính,
có kẻ gian ác lại được sống lâu dầu đã làm điều ác.
16Đừng công chính tới độ cực đoan,
mà cũng chớ khôn ngoan thái quá.
Tại sao bạn lại huỷ diệt chính mình ?
17Đừng quá ác độc, cũng chớ dại khờ !
Tại sao bạn lại phải chết trước thời hạn ?
18Tốt hơn, hãy cứ nắm điều này và đừng buông điều kia,
bởi vì người kính sợ Thiên Chúa sẽ làm được cả hai.
19Sự khôn ngoan làm cho người khôn
mạnh hơn cả mười thủ lãnh trong thành.
20Trên mặt đất, chẳng có người công chính nào
làm điều thiện mà không phạm tội.
21Đừng quan tâm đến tất cả mọi điều thiên hạ nói,
kẻo phải nghe tôi tớ nguyền rủa bạn,
22vì lòng bạn biết rõ : đã bao phen
chính bạn cũng nguyền rủa người khác…
28Đàn ông cho xứng đàn ông, ngàn người còn gặp một,
đàn bà cho ra đàn bà, muôn người chẳng thấy có ai :
đó là điều tôi vẫn tìm mà không thấy.
29Còn đây là điều duy nhất tôi đã tìm thấy :
con người do Thiên Chúa làm nên,
vốn đơn sơ ngay thẳng,
nhưng chính họ lại đi tìm đủ chuyện rắc rối quanh co.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.