Ads 468x60px

Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2022

NGÀY THẾ GIỚI TÌNH HUYNH ĐỆ NHÂN LOẠI


Ngày 04/02/2019, Đức Thánh Cha Phanxicô và Đại Imam Ahmad Al-Tayyib của đại học Al-Azhar ký Tài liệu về Tình Huynh đệ Nhân loại vì Hòa bình Thế giới và sự Chung sống. Kỷ niệm ngày này, Đại hội đồng Liên Hiệp quốc, ngày 21/12/2020, đã thiết lập ngày 04/02 hàng năm là Ngày Thế giới Tình Huynh đệ Nhân loại.
Lạy Chúa, xin giúp nhân loại cùng nhau sống trong ngôi nhà chung là Trái Đất thắm tình yêu thương. Ước gì mọi người không phân biệt quốc gia, lãnh thổ, chủng tộc, thể chế chính trị, tôn giáo… coi nhau như anh em, sống nền “ văn minh tình thương”, làm cho hành tinh xanh tràn đầy sự sống xinh đẹp và bình an. Amen.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.