Ads 468x60px

Thứ Hai, 28 tháng 2, 2022

KỶ NIỆM CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG CÙ MI, Lễ Trọng


Hôm nay, 28/02/2022 kỷ niệm 15 năm cung hiến thánh đường Cù Mi. Tạ ơn Chúa, tri ân quí cha và những ân nhân hy sinh xây dựng; xin Chúa làm cho nhà thờ chúng con, luôn là đền thánh của suối nguồn ân sủng nuôi sống và chữa lành… Amen.
Bài Ðọc I: Ed 47, 1-2. 8-9. 12
Trích sách Tiên tri Êdêkiel.
Trong những ngày ấy, thiên thần dẫn tôi đến cửa nhà Chúa, và đây nước chảy dưới thềm nhà phía hướng đông, vì mặt tiền nhà Chúa hướng về phía đông, còn nước thì chảy từ bên phải đền thờ, về phía nam bàn thờ. Thiên thần dẫn tôi qua cửa phía bắc, đưa đi phía ngoài, đến cửa ngoài nhìn về hướng đông, và đây nước chảy từ bên phải. Người ấy lại nói với tôi: “Nước này chảy về phía cồn cát, phía đông, chảy xuống đồng bằng hoang địa, rồi chảy ra biển, biến mất trong biển và trở nên nước trong sạch.
Tất cả những sinh vật sống động, nhờ suối nước chảy qua, đều được sống. Sẽ có rất nhiều cá và nơi nào nước này chảy đến, nơi đó sẽ trở nên trong lành, và sự sống sẽ được phát triển ở nơi mà suối nước chảy đến. Gần suối nước, hai bên bờ ở mỗi phía, mọi thứ cây ăn trái sẽ mọc lên; lá của nó sẽ không khô héo, và trái của nó sẽ không bao giờ hết; mỗi tháng nó có trái mới, vì dòng nước này phát xuất từ đền thờ; trái của nó dùng làm thức ăn, và lá của nó dùng làm thuốc uống.
Ðó là lời Chúa.
The angel brought me back to the entrance of the temple, and I saw water flowing out from beneath the threshold of the temple toward the east, for the façade of the temple was toward the east; the water flowed down from the southern side of the temple, south of the altar. He led me outside by the north gate, and around to the outer gate facing the east, where I saw water trickling from the southern side. He said to me, “This water flows into the eastern district down upon the Arabah, and empties into the sea, the salt waters, which it makes fresh.
Wherever the river flows, every sort of living creature that can multiply shall live, and there shall be abundant fish, for wherever this water comes the sea shall be made fresh. Along both banks of the river, fruit trees of every kind shall grow; their leaves shall not fade, nor their fruit fail. Every month they shall bear fresh fruit, for they shall be watered by the flow from the sanctuary. Their fruit shall serve for food, and their leaves for medicine.”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.