Ads 468x60px

Thứ Tư, 16 tháng 2, 2022

KHÔN NGOAN GIÁO HUẤN


Châm ngôn, chương 9 :
6Đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các con sẽ được sống ;
hãy bước đi trên con đường hiểu biết.
7Ai sửa dạy đứa ngoan cố
là chuốc lấy khinh dể vào thân.
Ai khiển trách tên gian ác
sẽ bị nó chửi rủa.
8Đừng khiển trách đứa ngoan cố
kẻo nó thù ghét con.
Hãy khiển trách người khôn ngoan,
con sẽ được họ thương mến.
9Hãy giáo huấn người khôn, họ sẽ khôn hơn nữa.
Hãy dạy bảo người công chính, họ sẽ hiểu biết thêm.
10Kính sợ ĐỨC CHÚA là bước đầu của khôn ngoan ;
biết Đấng Chí Thánh mới là hiểu biết thật.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.