Ads 468x60px

Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2022

HÃY CHẠM ĐẾN CHÚA VỚI NIỀM XÁC TÍN ĐƯỢC CỨU CHỮA

Mc 6:
53 Khi ấy, qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. 54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. 55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. 56 Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người ; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.
After making the crossing to the other side of the sea, Jesus and his disciples came to land at Gennesaret and tied up there.
As they were leaving the boat, people immediately recognized him.
They scurried about the surrounding country and began to bring in the sick on mats to wherever they heard he was.
Whatever villages or towns or countryside he entered, they laid the sick in the marketplaces and begged him that they might touch only the tassel on his cloak; and as many as touched it were healed.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.