Ads 468x60px

Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2022

THEO MÔSÊ NHÌN ĐẤT HỨA…NÚI NEBO (NƠVÔ-JORDANY) 2014


NÚI NEBO (NƠVÔ-JORDANY) 2014
Vừa làm lễ xong, đọc Kinh Sách hôm nay “ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng: “Ngươi hãy lên ngọn núi kia của dãy A-va-rim, lên ngọn núi Nơ-vô, ở đất Mô-áp, đối diện với Giê-ri-khô, và hãy nhìn xem đất Ca-na-an mà Ta ban cho con cái Ít-ra-en làm sở hữu. Rồi ngươi hãy chết trên ngọn núi ngươi sắp lên, và hãy về sum họp với gia tộc ngươi…” (Đnl 32,48-50)
…liền nhớ lại cách đây gần 8 năm đã đến ngọn núi này, nơi Môsê nhìn về Đất Hứa mà không được vào, Chúa bảo lên đó nhìn rồi chết, chẳng ai sinh ở Aicập được vào vì quá phản loạn trong cuộc vượt thoát AiCập. Môsê tôi tớ tốt lành của Chúa cũng chết ở núi này mà không vào Đất Hứa để gắn kết tuyệt đối số phận mình với Dân ông đã lãnh đạo… Mục tử tuyệt vời !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.