Ads 468x60px

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2023

THÁNH LỄ (Thánh Irênê-Giám mục)

"Hiến lễ của Hội Thánh mà Chúa dạy chúng ta phải dâng trên toàn thế giới được coi là hy lễ tinh tuyền trước nhan Thiên Chúa và được Người chấp nhận. Không phải Thiên Chúa cần chúng ta dâng hy lễ, nhưng vì ai dâng của lễ thì chính người đó được vinh dự qua của lễ mình dâng, nếu của lễ đó được chấp nhận. Quả vậy, nhờ của lễ mà người ta bày tỏ lòng kính trọng và mến yêu đối với Thiên Chúa...
Vì cũng như bánh là hoa mầu ruộng đất, khi lãnh nhận lời truyền phép, thì không còn là bánh thường nữa, mà là bánh tạ ơn, kết thành bởi hai yếu tố đất và trời ; cũng thế, thân xác chúng ta khi lãnh nhận bánh tạ ơn, thì không còn dễ bị mục nát nữa, vì nắm chắc niềm hy vọng phục sinh."

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.