Ads 468x60px

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2023

LÒNG MẾN (Thánh giáo hoàng Clementê I)

"Ai có lòng mến trong Đức Ki-tô, hãy thực hành những điều Đức Ki-tô truyền. Ai giải thích nổi mối dây ràng buộc của lòng mến Thiên Chúa ? Ai diễn tả được vẻ đẹp huy hoàng của lòng mến ấy ? Lòng mến đưa chúng ta lên tới chiều cao khôn tả. Lòng mến gắn chặt chúng ta với Thiên Chúa, lòng mến che phủ muôn vàn tội lỗi. Lòng mến chịu đựng tất cả, bao dung tất cả một cách kiên nhẫn ; trong lòng mến không có gì nhơ nhớp, không một chút kiêu căng ; lòng mến không chấp nhận chia rẽ, không xúi giục nổi loạn ; lòng mến làm mọi sự trong tinh thần hoà hợp ; tất cả những người được Thiên Chúa tuyển chọn đều nên hoàn thiện nhờ lòng mến. Không có lòng mến thì chẳng có gì làm đẹp lòng Thiên Chúa..."

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.