Ads 468x60px

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2023

DÂNG LỄ ĐẸP LÒNG CHÚA


Trích khảo luận Chống lạc giáo của thánh I-rê-nê, giám mục :
“Hiến lễ của Hội Thánh mà Chúa dạy chúng ta phải dâng trên toàn thế giới được coi là hy lễ tinh tuyền trước nhan Thiên Chúa và được Người chấp nhận. Không phải Thiên Chúa cần chúng ta dâng hy lễ, nhưng vì ai dâng của lễ thì chính người đó được vinh dự qua của lễ mình dâng, nếu của lễ đó được chấp nhận.
Quả vậy, nhờ của lễ mà người ta bày tỏ lòng kính

trọng và mến yêu đối với một vị vua. Đó là điều Chúa đã giảng dạy, khi muốn chúng ta dâng của lễ với tất cả lòng đơn sơ trong trắng : Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Chúng ta phải dâng cho Thiên Chúa những của đầu mùa trong các loài Chúa đã dựng nên, như ông Mô-sê nói : Ngươi không được đến tay không trước nhan Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Như vậy, khi bày tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa vì những ơn Người ban, con người được nên đẹp lòng Thiên Chúa và được Người ban cho vinh dự…
Vì thế, chúng ta phải dâng hiến lễ lên Thiên Chúa, và trong mọi sự, phải đem lòng biết ơn đối với Đấng Hoá Công là Thiên Chúa mà dâng lên Người các của đầu mùa trong các loài thụ tạo Người đã dựng nên, ý hướng phải trong sạch, lòng tin chân thành, lòng cậy bền vững, và lòng mến thiết tha. Chỉ Hội Thánh mới hiến dâng lễ vật tinh tuyền này lên Đấng Hoá Công, khi đem lòng tri ân mà dâng lên Người hiến lễ lấy từ trong những gì Người đã dựng nên.”

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.