Ads 468x60px

Thứ Hai, 17 tháng 1, 2022

BUỘC ĐẾN NHÀ THỜ DỰ LỄ CHÚA NHẬT

Hiệp hành với giáo phận theo thông báo của Đức Giám Mục, chúng ta tạ ơn với các tiến chức và gia đình…
Khi nhà thờ mình vùng xanh, thì việc chuẩn cho miễn dự lễ Chúa Nhật đã hết, anh chị em BUỘC ĐẾN NHÀ THỜ THAM DỰ THÁNH LỄ CHÚA NHẬT như giáo luật qui định.0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.