Ads 468x60px

Thứ Tư, 5 tháng 1, 2022

BIỂN HỒ GALILÊ


Thứ Tư sau lễ Hiển Linh
Mc 6,45-52 :
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
45 Sau khi cho năm ngàn người được ăn no nê, lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, về phía thành Bết-xai-đa, trong lúc Người giải tán đám đông. 46 Sau khi cho họ đi, Người lên núi cầu nguyện. 47 Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở trên đất. 48 Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông, và Người định vượt các ông. 49 Nhưng khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma, thì la lên. 50 Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt. Lập tức, Người bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 51 Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, 52 vì các ông đã không hiểu phép lạ bánh hoá nhiều : lòng các ông còn chai đá !
Suy niệm :
Hôm qua Chúa ở với đám đông hơn năm ngàn, nay Chúa còn một mình… hôm qua Chúa thực thi bác ái, nay Chúa cầu nguyện…
Đăng thêm mấy hình ở biển hồ để hiểu cảm giác nó rộng lớn nên các tông đồ sợ ma và hoảng hốt vì sóng to… Lạy Chúa, xin hãy bước lên thuyền gia đình và Giáo Hội mỗi khi gặp sóng gió, để chúng con bình an… Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.