Ads 468x60px

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2022

TRANG HOÀNG BÀN THỜ (Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma)


Thấy có nhiều nơi không chưng hoa bàn thờ vào Mùa Vọng, không dám đặt nến trên bàn thờ, hay chưng hoa quá nhiều... nên cần đọc “Qui Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma” xưa gọi là “luật chữ đỏ”, qui định :
“305. Nên giữ chừng mực khi trang hoàng bàn thờ.
Trong Mùa Vọng, bàn thờ được chưng hoa cách

vừa phải, thích hợp với đặc tính của mùa, để không cho thấy quá sớm niềm vui trọn vẹn của ngày Sinh Nhật Chúa. Mùa Chay không được chưng hoa trên bàn thờ, trừ Chúa Nhật Laetare (IV Mùa Chay), các lễ trọng và lễ kính.
Việc chưng hoa phải luôn luôn điều độ, và nên đặt hoa chung quanh bàn thờ hơn là trên bàn thờ.
307. Mỗi khi cử hành phụng vụ, cần có những cây nến để tỏ lòng cung kính và mừng lễ (x. n. 117) được đặt trên bàn thờ hay chung quanh bàn thờ, tùy theo cấu trúc của bàn thờ và cung thánh, miễn sao cho có sự hoà hợp chung và đừng cản trở giáo dân nhìn thấy dễ dàng những gì đang thực hiện hay đặt trên bàn thờ.
117. Phải có ít là một khăn trải màu trắng trên bàn thờ. Trong mọi cử hành, trên bàn thờ hoặc gần bàn thờ, phải đặt hai, hoặc bốn, hoặc sáu chân nến, có nến thắp; nếu Giám Mục giáo phận cử hành Thánh Lễ, thì đặt bảy chân nến. Ðàng khác, trên bàn thờ hay gần bàn thờ phải đặt thánh giá có hình Chúa chịu nạn.”
Vậy, ta thấy nến ưu tiên đặt trên bàn thờ, hoa ưu tiên đặt ngoài, nhưng để trên bàn thờ như ĐTC cũng được...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.