Ads 468x60px

Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2021

CÙ MI XANH. Tạ ơn Chúa Tân Thắng vùng xanh, nhà thờ Cù Mi có nhiều thánh lễ cho anh chị em tham dự, chiều nay 11/12/2021 có lễ thay Chúa Nhật lúc 6g00…0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.