Ads 468x60px

Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2023

THÁNH ANRÊ DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO VIỆT NAM


Xin các thánh, dù bị bách hại 300 năm, đức tin luôn kiên vững… giúp đoàn con ngày nay, dù đại dịch kéo 3 năm, cản trở việc đến nhà thờ… vẫn tín trung mến Chúa và hiệp thông trong lòng Giáo Hội… Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.