Ads 468x60px

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2022

THÁNH: SỐNG LÀ CON CHÚA Ở TRẦN GIAN-CHẾT NÊN GIỐNG CHÚA VINH QUANG THIÊN ĐÀNG

Ngày 01 tháng 11:
CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng
Bđ2, 1Ga 3 :
1Anh em thân mến,
anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào :
Người yêu đến nỗi
cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa
- mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.
Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta,
là vì thế gian đã không biết Người.
2Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa ;
nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ.
Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện,
chúng ta sẽ nên giống như Người,
vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.
3Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Ki-tô
thì làm cho mình nên thanh sạch
như Người là Đấng thanh sạch.
Suy niệm :
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa “yêu chúng con dường nào :
Người yêu đến nỗi cho chúng con được gọi là con Thiên Chúa mà thực sự chúng con là con Thiên Chúa.”
“Thánh” là người đã sống đúng “hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa” khi ở trần gian, và khi lìa đời “nên giống như Đức Kitô
vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.” Xin các thánh giúp chúng con làm con Chúa bây giờ và mãi mãi. Amen.
Beloved: See what love the Father has bestowed on us that we may be called the children of God. Yet so we are. The reason the world does not know us is that it did not know him.
Beloved, we are God's children now; what we shall be has not yet been revealed. We do know that when it is revealed we shall be like him, for we shall see him as he is.
Everyone who has this hope based on him makes himself pure, as he is pure.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.