Ads 468x60px

Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2021

Rm 13:

8 Thưa anh em, anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái ; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật. 9 Thật thế, các điều răn như : Ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác, đều tóm lại trong lời này : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 10 Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại ; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy.
Brothers and sisters: Owe nothing to anyone, except to love one another; for the one who loves another has fulfilled the law. The commandments, "You shall not commit adultery; you shall not kill; you shall not steal; you shall not covet," and whatever other commandment there may be, are summed up in this saying, (namely) "You shall love your neighbor as yourself." Love does no evil to the neighbor; hence, love is the fulfillment of the law.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.