Ads 468x60px

Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2021

DỊCH BỆNH, ĐAU BUỒN… CỨ HÁT HALLELUIA


Trích bài giảng của thánh Âu-tinh, giám mục:
“Trên cõi đời này, dẫu còn phải âu lo, chúng ta hãy cứ hát lên Ha-lê-lui-a, để một ngày kia khi được yên ổn nơi cõi phúc, chúng ta vẫn có thể hát lên lời này.
Tại sao ở đời này ta phải âu lo ? Tôi đọc thấy thế này : Cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời thử thách sao, mà bạn lại bảo tôi đừng lo lắng ư ? Tôi nghe dạy thế này : Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ, mà bạn lại bảo tôi đừng lo lắng ư ? Cám dỗ quá nhiều, đến nỗi Chúa phải truyền dạy chúng ta cầu nguyện thế này : Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con, mà bạn lại bảo tôi đừng lo lắng ư ?
Ngày ngày phải cầu xin, vì ngày ngày ta mắc tội. Ngày ngày tôi phải xin tha tội, xin cứu nguy, mà bạn lại bảo tôi cứ yên lòng yên trí sao ? Thật vậy, vừa nhắc đến tội lỗi đã phạm : Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con, tôi đã phải nghĩ ngay đến hiểm nguy sắp tới và thêm : Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ. Dân hạnh phúc làm sao được khi còn phải cùng tôi kêu cầu : Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ.
Tuy vậy, thưa anh em, ngay khi gặp sự dữ như thế, chúng ta cũng cứ hát Ha-lê-lui-a mừng Thiên Chúa nhân lành là Đấng cứu chúng ta khỏi sự dữ. Chúng ta hãy cứ hát Ha-lê-lui-a cùng với mọi người, dầu đang gặp hiểm nguy, dầu đang chịu cám dỗ. Thánh Phao-lô nói : Thiên Chúa là Đấng trung tín : Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức. Vậy giờ đây, chúng ta hãy hát Ha-lê-lui-a.
Bây giờ, con người mắc tội, nhưng Thiên Chúa trung tín. Thánh Tông Đồ không bảo là Thiên Chúa không để anh em bị thử thách, mà nói : Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức. Nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho lối thoát, để anh em có sức chịu đựng. Bạn gặp thử thách, nhưng Thiên Chúa sẽ cho lối thoát để bạn khỏi quỵ ngã trong thử thách. Như chiếc bình trong tay thợ gốm, bạn được lời giảng dạy nắn đúc và được gian truân tôi luyện. Nhưng khi gặp thử thách, bạn hãy nhớ là mình có lối thoát, vì Thiên Chúa trung tín : Người gìn giữ bạn lúc ra vào lui tới…” (Halleluia : Chúc tụng Chúa)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.