Ads 468x60px

Thứ Tư, 3 tháng 11, 2021

CẦU CHO NGƯỜI THÂN ĐÃ QUA ĐỜI (Thánh Thi)


Ôi Thánh Phụ, Chúa muôn đời hằng hữu,
Nguồn vô song cho muôn vật sinh tồn,
Lượng hải hà, xin đoái lại đoàn con,
Vì tội lỗi mà có ngày phải chết.
Đây án tử, ôi thật là khủng khiếp,
Cha bắt các tội nhân phải phục tùng,
Cả loài người chung một kiếp tử vong :
Thân cát bụi lại trở về cát bụi !
Nhưng sinh khí Cha an bài đã thổi
Vào con người ngay từ buổi thai nhi
Đã trở nên một hạt giống diệu kỳ,
Mang sức sống muôn muôn đời tồn tại.
Niềm hy vọng phục sinh, Cha từ ái,
Chính là ơn thoa dịu nỗi ưu phiền,
Và tin rằng : Đấng sống lại đầu tiên,
Đức Ki-tô, sẽ dẫn vào cõi thọ !
Nguồn vui sống trong Nước Trời muôn thuở,
Nguyện Cha ban cho tôi tớ đã qua đời,
Xưa một niềm tin Thánh Tử Ngôi Hai
Và đã được xức dầu Thần Khí Chúa.
Xin chuẩn bị cho chúng con đây nữa
Khi lìa trần được hưởng phúc thiên cung,
Và đồng thanh ca tụng Chúa cửu trùng
Là cùng đích, là căn nguyên vạn vật.
Lời cầu
Đức Ki-tô sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Vì thế, ta hãy thiết tha cầu nguyện :
Chúa chính là nguồn sống
và là ơn phục sinh của chúng con.
Lạy Chúa Ki-tô là Con Đức Chúa Trời hằng sống, Chúa đã làm cho bạn của Chúa là ông La-da-rô được sống lại, - xin cho những người đã được Chúa đổ máu ra cứu chuộc cũng được sống lại hiển vinh.
Chúa chính là nguồn sống
và là ơn phục sinh của chúng con.
Lạy Chúa Ki-tô là Đấng an ủi kẻ ưu phiền, Chúa đã lau sạch nước mắt cho những kẻ thương khóc người thân, - xin nâng đỡ anh chị em chúng con đang phải ưu phiền vì tang tóc.
Chúa chính là nguồn sống
và là ơn phục sinh của chúng con.
Lạy Chúa Ki-tô là Đấng chiến thắng tử thần, Chúa đã chết để đập tan quyền lực tội lỗi đang hoành hành nơi thân xác chúng con, - xin cứu chúng con khỏi chết muôn đời, và cho chúng con được hưởng phúc trường sinh với Chúa.
Chúa chính là nguồn sống
và là ơn phục sinh của chúng con.
Lạy Chúa Ki-tô là Đấng Cứu Thế, xin nhớ đến những người chưa biết Chúa, và sống không hy vọng, - xin cho họ tin rằng có một Đấng đã phục sinh, và có một cuộc đời bất tận.
Chúa chính là nguồn sống
và là ơn phục sinh của chúng con.
Lạy Chúa Ki-tô là Đấng chúng con hằng trông đợi, khi Chúa gọi chúng con từ giã cuộc đời chóng qua này, - xin dẫn đưa chúng con vào quê trời vĩnh cửu.
Chúa chính là nguồn sống
và là ơn phục sinh của chúng con.
Lạy Chúa Ki-tô là ánh sáng của trần gian, Chúa đã mở mắt cho người mù được thấy, - xin cho anh chị em chúng con đã qua đời được vui hưởng ánh sáng ngàn thu.
Chúa chính là nguồn sống
và là ơn phục sinh của chúng con.
Lời nguyện
Lạy Chúa, Con Một Chúa từ cõi chết sống lại đã tăng cường niềm tin của chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương nhậm lời chúng con khẩn nguyện mà làm cho lòng chúng con luôn trông cậy vững vàng : Chính Đức Giê-su sẽ cho các tín hữu đã lìa cõi thế được phục sinh vinh hiển. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.