Ads 468x60px

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2022

ÂN XÁ- GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO -1992

số 1467 : Ân xá là gì?
“Ân xá là tha những hình phạt tạm do tội gây nên, dù tội đã được tha. Muốn hưởng nhờ ân xá, người Ki-tô hữu phải hội đủ điều kiện và thi hành những điều Hội Thánh quy định. Với tư cách là trung gian phân phát ơn cứu chuộc, Hội Thánh dùng quyền để ban phát và áp dụng kho tàng công phúc của Đức Ki-tô và các thánh”.
“Tùy việc tha vạ một phần hay toàn bộ hình phạt tạm, mà chúng ta gọi là tiểu xá hay đại xá, còn gọi là toàn xá (Phao-lô VI, Tông hiến “Giáo lý về lòng khoan dung”, 1-3).”Mọi tín hữu đều có thể hưởng ân xá, hoặc nhường cho người qua đời”.
1472 : Để hiểu giáo lý và cách thực hành của Hội Thánh, chúng ta phải biết tội có hai hậu quả. Tội nặng làm cho ta không được hiệp thông với Chúa, nên không được hạnh phúc vĩnh cửu. Sự mất mát này gọi là “hình phạt đời đời”.
Ngoài ra, tất cả các tội dù là tội nhẹ, đều có sự quyến luyến lệch lạc với thụ tạo, nên cần được thanh tẩy hoặc ngay đời này hoặc sau khi chết trong luyện ngục. Sự thanh luyện đời này cũng như đời sau giải thoát ta khỏi “hình phạt tạm”. Những hình phạt này không thể được coi như hình thức báo thù Thiên Chúa giáng xuống trên chúng ta, mà phải coi là xuất phát từ bản chất của tội. Nếu tội nhân hoán cải do đức mến thiết tha thúc đẩy, họ có thể được thanh luyện hoàn toàn đến độ không cần một hình phạt nào nữa.
1473 : Được tha thứ tội lỗi và tái lập hiệp thông với Thiên Chúa, hối nhân cũng được tha các hình phạt đời đời do tội. Nhưng những hình phạt tạm vẫn còn. Người Ki-tô hữu phải cố gắng đón nhận các hình phạt tạm này như một ân sủng, bằng cách nhẫn nại chịu đựng những đau khổ và thử thách đủ loại, ngay cả cái chết. Họ phải cởi bỏ hoàn toàn “con người cũ” và mặc lấy “con người mới” (x. Ep 4,24), nhờ làm những việc từ bi và bác ái cũng như nhờ cầu nguyện và sám hối.
1478 : Chính Hội Thánh ban phát ân xá. Nhờ quyền cầm buộc và tháo cởi do Đức Ki-tô ban, Hội Thánh chuyển cầu cho người Ki-tô hữu và mở cho họ kho tàng công phúc của Đức Ki-tô và các thánh để Chúa Cha nhân từ tha cho họ những hình phạt tạm phải chịu vì tội. Như thế, Hội Thánh chẳng những muốn nâng đỡ người tín hữu, mà còn khuyến khích họ làm những việc đạo đức, thống hối và bác ái” (x. Phao-lô VI, sđd 8; CĐ Tren-tô: DS 1835).
1479 : Vì những tín hữu đã qua đời đang chịu thanh luyện cũng là thành phần của cộng đoàn Dân Thánh, một trong những cách chúng ta có thể giúp họ là nhờ các ân xá để họ được tha các hình phạt tạm thời trong luyện ngục.
Muốn hưởng ân xá, tín hữu phải có những điều kiện sau:
1. Làm việc Giáo hội dạy để lãnh ân xá, như tháng 11 thì viếng nhà thờ, viếng đất thánh (nghĩa trang); chầu Thánh Thể nữa giờ, đọc Kinh Thánh nữa giờ...
2. Ba việc không thể thiếu cho mọi dịp lãnh ân xá :
-Xưng tội : có thể trước hoặc sau ngày lãnh ân xá, và để được ơn toàn xá phải sạch cả tội nhẹ
-Rước lễ : chính ngày lãnh ân xá
-Cầu nguyện theo ý Ðức Giáo Hoàng : có thể đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng hay hướng lời cầu nguyện theo ý ĐGH.
Mỗi ngày hưởng ân xá chỉ một lần.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.